SKGO Exchange 4

Program EXCHANGE 4

EU Exchange 4 je dvogodišnji program koji finansira Evropska unija, njime rukovodi Delegacija Evropske unije u Srbiji, a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opština Srbije.

Opšti cilj Programa EU EXCHANGE 4 je da doprinese procesu strateških promena na lokalnom nivou kroz unapređenje administrativnih kapaciteta i efikasnosti pružanja usluga  u jedinicama lokalne samouprave u Srbiji, u skladu sa principima reforme javne uprave, posebnim nacionalnim politikama i praksom EU.

Kako bi doprineo postizanju opšteg cilja, svrha Programa je jačanje jedinica lokalne samouprave u oblasti opštinskog planiranja, finansija i pružanja usluga, na osnovu postignitih rezultata iz prethodnih faza programa podrške jačanju kapaciteta lokalnih samouprava, kroz sledeće specifične ciljeve podeljene na tri komponente:


Komponenta 1:

Podrška sprovođenju relevantnih nacionalnih prioriteta lokalnih samouprave kroz povezivanje sektorskih strategija i akcionih planova i razvoj specifičnih opštinskih infrastrukturnih projekata.


Komponenta 2:

Podrška fiskalnoj decentralizaciji kroz olakšavanje primene novih finansijskih propisa u oblasti programskog budžetiranja, poreskih administracija i alternativnih izvora finansiranja.


Komponenta 3:

Podrška sprovođenju prioritetnih nacionalnih politika u oblastima ekonomskog razvoja, socijalnih usluga i zaštite životne sredine na lokalnom nivou, kroz projekte u okviru grant šeme


Internet prezentacija je napravljena uz podršku Evropske unije.
Stalna konferencija gradova i opština je isključivo odgovorna za sadržaj objavljen na Internet prezentaciji.
Informacije objavljene na internet prezentaciji ne predstavljaju zvaničan stav Evropske unije.

© 2019, Stalna konferencija gradova i opština Razvoj Tehnicom Solutions