SKGO Exchange 4

Sastanak SKGO Mreže načelnika lokalnih poreskih administracija

 • 2015_10_08_11_11_35.jpg Sastanak Mreže načelnika LPA održan je 8. oktobra 2015. godine, u Beogradu, uz prisustvo preko 170 učesnika. Skup je organizovan uz podršku programa EU Exchange 4 i projekta „Institucionalna podrška SKGO - druga faza".

   

   

  Đorđe Staničić, generalni sekretar SKGO ovom prilikom je izjavio da je SKGO je tokom 2014. i 2015. godine uradila nekoliko analiza u vezi primene Zakona o porezima na imovinu, nakon poslednjih izmena i dopuna usvojenih 2013. godine. Takođe, naglasio je da su tokom tog perioda prikupljeni brojni komentari i inicijative od gradova i opština i lokalnih poreskih administracija u vezi sa najčešćim problemima sa kojima se suočavaju tokom primene odredbe Zakona o porezima na imovinu, i da je ovim povodom, SKGO uputila Ministarstvu finansija inicijativu u kojoj je detaljno obrazloženo iz kojeg razloga su poželjne izmene Zakona o porezima na imovinu u narednom periodu.

   

  Prema njegovim rečima, u inicijativi su navedeni delovi zakona i relevantni članovi koji su od strane predstavnika lokalnih poreskih administracija označeni kao oni koje bi trebalo razmotriti prilikom sledećih izmena i dopuna Zakona o porezima na imovinu uz navođenje konkretnih pitanja/problema, mada ova inicijativa ne sadrži predlog izmena i dopuna postojećeg zakona niti pregled odredbi koje se menjaju, ali ukoliko Ministarstvo finansija u svom planu za ovu godinu ima i pripremu predloga Zakona o izmenama i dopunama zakona o porezima na imovinu, SKGO je spremna da Ministarstvu u najkraćem roku dostavi i na taj način pripremljenu inicijativu za izmene i dopune ovog Zakona.

   

  Gospodin Staničić je pozvao članove Mreže načelnika LPA da i ubuduće dostavljaju svoje komentare u vezi unapređenja oblasti administriranja izvornih prihoda lokalne samouprave. Naglašene su i najznačajnije aktivnosti u oblasti lokalnih finansija na kojima će SKGO intenzivno raditi u naredna dva meseca u saradnji sa Ministarstvom finansija a koje se odnose na izradu novog Zakona o finansiranju lokalne samouprave, a jedan od glavnih ciljeva novog Zakona biće povećanje učešća izvornih prihoda lokalne samouprave u lokalnim budžetima.

   

  Na sastanku su predstavljeni i glavni nalazi analize o proceni vrednosti nepokretnosti, kao i rezultati GIZ-ovog projekta koji se bavi jačanjem kapaciteta opština istočne Srbije u naplati poreza na imovinu.

   

  Takođe, predstavnica Uprave javnih prihoda grada Beograda Violete Nićiforović predstavila je aktuelnosti u vezi pravnog okvira koji reguliše oblast oporezivanja imovine u Srbiji, s posebnim akcentom na primenu Zakona o porezima na imovinu tokom 2015. godine i Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

   

  Povratak na listu

Internet prezentacija je napravljena uz podršku Evropske unije.
Stalna konferencija gradova i opština je isključivo odgovorna za sadržaj objavljen na Internet prezentaciji.
Informacije objavljene na internet prezentaciji ne predstavljaju zvaničan stav Evropske unije.

© 2019, Stalna konferencija gradova i opština Razvoj Tehnicom Solutions