SKGO Exchange 4

Održana 43. skupština SKGO i završna konferencija programa EU Exchange 4

 • NOva_glavna.JPG

  Gradovi i opštine protiv Nacrta zakona o finansiranju lokalne samouprave

  Gradonačelnici i predsednici lokalnih samouprava u Srbiji jednoglasno su na 43. skupštini Stalne konferencije gradova i opština, zatražili da se iz javne rasprave povuče Nacrt zakona o finansiranju lokalnih samouprava, koji je izradilo Ministarstvo finansija. Najviši predstavnici gradova i opština saglasili su se da su sva rešenja iz Nacrta zakona neprihvatljiva i zatražili da se ovaj veoma važan dokument za lokal vrati na doradu.

  Kako je prisutnima u Sava centru ukazao predsednik SKGO i gradonačelnik Niša Zoran Perišić, rešenja su neprihvatljiva zbog predloženog smanjenja od osam milijardi dinara u prihodu gradova i opština što dovodi u pitanje funkcionisanje lokalnih samouprava. On je podsetio da je Ministarstvo finansija, kao jedan od razloga za smanjivanje i prebacivanje tih prihoda na republički nivo navelo sporazum sa Međunarodnim monetarnim fondom u kojem se traži da se osam milijardi dinara prebaci sa lokalnog na republički nivo, "ali nije reklo da su lokalne samouprave u prethodnih godinu dana već prebacile taj iznos uplaćivanjem sredstava preostalih u lokalnim budžetima posle smanjivanja plata i zarada".

  Perišić je naglasio da se u Nacrtu predviđa da opštine dobiju 50 umesto dosadašnjih 80 odsto od poreza na zarade i da se dva izvorna prihoda - naknada za životnu sredinu i firmarina - integrišu u porez na imovinu, što bi znatno povećalo porez na imovinu građana.

  "Uvažavamo potrebu da nastavimo štednju na svim nivoima, ali se lokalnim samoupravama nameće sve više obaveza, a uzima sve više prava", rekao je Perišić, dodajući da pri izradi ovog Nacrta zakona predlozi SKGO nisu uzeti u obzir.

  Gradonačelnik Novog Pazara Meho Mahmutović, rekao je prisutnima da se predlozima u Nacrtu zakona lokalne samouprave dovode u veoma tešku situaciju. Prema njegovom mišljenju, nije prvi put da centralne vlasti nedostatak sredstava pokušavaju da uzmu od gradova i opština.

  "Svakim novim podizanjem poreza na imovinu u Novom Pazaru imaćemo ozbiljno nezadovoljstvo građana", istakao je Mahmutović, navodeći potrebu da se organizuje sastanak sa Ministarstvom finansija, "ali i na još višem nivou". Javna rasprava o Nacrtu je počela 3. decembra i traje do 22. ovog meseca.

  UDOVIČKI: SKGO da artikuliše produktivni dijalog

  U uvodnom delu Skupštine SKGO i završne konferencije programa EU Exchange 4, koji je SKGO uspešno realizovao uz podršku Evropske unije, prisutnima se obratila Kori Udovički, potpredsednica Vlade Srbije i ministarka države uprave i lokalne samouprave. Udovički je stakla da je odluka o određivanju maksimuma zaposlenih na lokalu doneta na republičkom nivou kako bi se kupilo vreme, dodajući da već iduće godine treba naći bolje rešenje.

  „Mora se nastaviti i produbiti restrukturiranje javnih preduzeća i od njih napraviti motori podrške privrednom rastu, umesto što su vrlo često teret tom rastu, a promene treba sprovesti i u javnim uslugama, od prosvete, socijalne zaštite, zdravstva, do bezbednosti. "Lokalne vlasti su zatekle vrlo lošu

  finansijsku situaciju, velike dugove, neuređeni sistem, koja se zahvaljujući naporima vlade i lokalnih vlasti u 2015. godini malo popravila i ide na bolje", ocenila je Udovički.

  Ona je naglasila da država mora da počiva na uređenoj lokalnoj vlasti, jer se na tom nivou susreću građani i vlast i upozorila da lokalne samouprave ne mogu da preuzmu odgovornost, ako se o njihovom funkcionisanju odlučuje na republičkom nivou. "Mislim da 2016. mora da bude poslednja godina kada se nameću rešenja sa republičkog nivoa", rekla je Udovički i dodala daje potrebno iskoristiti kapacitete SKGO da se artikuliše produktivni dijalog kako ne bi došlo do toga da Zakon o finansiranju lokalnih samouprava bude razvijen u jednom ministarstvu, a da se ostali snalaze oko njegove primene u praksi.

  MALI: Važnost dijaloga gradova i opština sa Vladom Srbije

  Gradonačelnik Beograda Siniša Mali, istakao je važnost toga da predstavnici gradova i opština sednu sa članovima Vlade Srbije i razgovaraju o zakonu o finansiranju lokalnih samouprava. "Primena zakona o ulaganjima je, takođe, veoma važna jer je cilj svih nas da povećamo prihode. Moramo da privučemo investitore da zapošljavaju i plaćaju lokalne poreze", rekao je Mali.

  Gradonačelnik je podsetio da je deficit budžeta Grada Beograda krajem 2013. iznosio preko 20 odsto, a da će realan deficit sledeće godine biti ispod pet procenata.

  „Politikom štednje smanjićemo deficit četiri puta i time dajemo primer kako poštujemo politiku reformi i štednje, čime šaljemo i poruku građanima da smo odgovorna vlast. Pored smanjenja deficita, smanjujemo i nasleđene dugove. Budžet planiran za sledeću godinu po svom karakteru biće razvojni jer ćemo više od 23 milijarde dinara uložiti u kapitalne projekte, razvoj vodovoda, kanalizacije, asfaltiranje i druge koji treba da poboljšaju kvalitet života u Beogradu. Takođe, pokrenut je i projekat „Beograd na vodi" i formirali smo dve slobodne zone, u Obrenovcu i na Paliluli, a u ovoj prvoj očekujemo investitora već u januaru.  Time će biti otvoreno dodatnih 1.400 radnih mesta u Beogradu, što u našem glavnom gradu dugo nije bio slučaj", rekao je Siniša Mali.

  DEVENPORT: Istinsko partnerstvo EU i lokalne samouprave

  Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Majkl Devenport izrazio je zadovoljstvo ostvarenim "istinskim partnerstvom" između Unije i lokalnih samouprava, koje je donelo promene u životima građana. On je rekao da je važno nastaviti reforme sa otvaranjem poglavlja o pristupanju Srbije EU da bi građani, koji sa pravom očekuju da lokalne samouprave budu transparentne i pristupačne, osetili opipljive rezultate.

  Devenport je dodao da reforme mogu sprovesti samo kompetentni i motivisani državni službenici, "a oni mogu da rade efikasno samo uz odgovarajuću podršku". Kao prioritete u koje treba više ulagati, jer su važni za napredak u priključivanju EU, naveo je jačanje strateškog razvoja, kapaciteta lokalnih kadrova, rešavanje  imovinsko-pravnih pitanja, te veću zaštitu životne sredine.

  Kroz EU Exchange 4 EU je podelila više od 4,5 miliona evra grantova opštinama za ukupno 32 lokalna projekta, čijom realizacijom je značajno unapređen život građana - zatvorene su 82 ilegalne deponije, a sedam lokalnih samouprava i 13.000 domaćinstava je uvelo primarnu selekciju otpada.

  Zahvaljujući tom programu, postavljen je pravni okvir za upravljanje imovinom u čak 37 gradova i opština, dok su kada je reč o poljoprivredi osnovane dve zadruge i obezbeđena je značajna podrška opštinama i zadrugama u pripremi mera podsticaja i brendiranja proizvoda.

  U okviru aktivnosti u oblasti socijalnih usluga, za 60 odsto je povećan broj korisnika kuće nege, a obezbeđeno je zaposlenje za 205 gerontodomaćica i pomoćnog osoblja.

  "Svi smo svesni da su opštine u Srbiji bile suočene sa ozbiljnim stvarima, kao što su izbeglička kriza u čijem je efikasnom i humanom upravljanju Srbija imala aktivnu i  konstruktivnu ulogu", naglasio je Devenport i najavio nastavak saradnje sa SKGO kroz program Exchange 5, koji će podržati opštine u prioritetnim oblastima.

  PERIŠIĆ: I u 2016. SKGO namerava da bude aktivan partner u pripremi zakonskih rešenja

  Tokom prezentacije rada SKGO u 2015. godini, predsednik SKGO i gradonačelnik Niša Zoran Perišić je istakao ulogu SKGO u zastupanju interesa lokalne samouprave pred Narodnom skupštinom i Vladom Srbije, resornim ministarstvima, te pokrajinskim institucijama. U prethodnoj godini, dodao je, učestvovali smo u pripremi i formulisanju velikog broja nacrta i predloga propisa.

  „Posebno smo ponosni na naš doprinos u izradi sledećih nacrta zakona - o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, o opštem upravnom postupku, o stanovanju, o komunalnim delatnostima, o finansijskoj pomoći porodicama sa decom, o ulaganjima, o besplatnoj pravnoj pomoći, o platama u javnom sektoru, o Nacrtu Katalog zvanja i Nacrtu zakona o policiji", istakao je Perišić, dodajući da su uz podršku SKGO izrađeni brojni podzakonski akti, koji prate važne propise, a koji su usvojeni krajem prošle godine.

  Prema njegovim rečima, aktivno učešće SKGO u izradi propisa rezultiralo je konkretnim rešenjima, koja su usvojena od strane republičkih organa. Primera radi, naveo je, u skladu sa inicijativama i predlozima SKGO prilikom određivanja maksimalnog broja zaposlenih u lokalnoj samoupravi, prepoznate su specifične potrebe gradova i opština koje imaju veliku teritoriju ili veći broj naseljenih mesta.

  „Takvim lokalnim zajednicama je omogućeno da imaju nešto veći broj zaposlenih u lokalnom javnom sektoru u odnosu na ostale iz grupe kojoj pripadaju. Takođe, omogućeno je preuzimanja zaposlenih između svih delova javnog sektora na nivou lokalne samouprave, što će nam omogućiti da u procesu racionalizacije zadržimo najkvalitetnije kadrove", naglasio je Perišić. Podsetio je da je kao posledica kontinuiranog zalaganja i rada SKGO i dobrog partnerstva sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave, Vlada Srbije usvojila krajem oktobra Predlog zakona o zaposlenima u lokalnoj samoupravi, čije se usvajanje u Skupštini očekuje uskoro.

  „Ovim zakonom postavlja se temelj za uspostavljanje modernog službeničkog sistema na lokalnom nivou, razvoj ljudskih resursa u lokalnoj upravi i značajno povećanje kvaliteta rada uprave", rekao je Perišić.

  On je prisutnima ukazao da je SKGO veliku pažnju posvetila podršci opštinama u implementaciji usvojenih javnih politika i propisa. Tako je, istakao je predsednik SKGO, aktivno podržana implementacija Zakona o planiranju i izgradnji, koji je usvojen krajem prošle godine. „U sklopu toga naša organizacija je dala svoj doprinos u izradi dva podzakonska akta koje je pripremalo resorno Ministarstvo. Takođe, SKGO je samostalno izradila neophodne modele lokalnih propisa koje je trebalo usvojiti u skladu sa tim zakonom, kao i Uputstvo za uspostavljanje organa objedinjenog postupka izdavanja građevinske dozvole", naveo je Perišić.

  Istakao je da je u saradnji sa Ministarstvom građevine, organizovan niz regionalnih radionica na kojima je učestvovalo preko 800 ljudi, kao i posebne radionice samo za građevinske inspektore. Perišić je, između ostalog, naveo da je SKGO organizacijom velikih nacionalnih skupova promovisala važne teme, poput IPARD programa.

  „SKGO je u okviru podrške lokalnim samoupravama u izradi programskih budžeta za 2016, dodatno unapredila smernice i modele dokumenata za različite faze ciklusa za budžetske korisnike na lokalnom nivou. Na ovaj način, kao i putem stručne podrške lokalnim samoupravama, direktnih konsultacija i 12 regionalnih radionica kojima je prisustvovalo 860 učesnika, SKGO je nastojala da pruži podršku svim gradovima i opštinama u interesu poboljšanja kvaliteta procesa programskog i kapitalnog budžetiranja i njihovog povezivanja sa odgovarajućim lokalnim strateškim i akcionim planovima", ukazao je Perišić.

  Dodao je da je u dobroj meri rezultat rada i SKGO to da su sve lokalne vlasti iskazale svoje budžetske rashode kroz programsku strukturu i u svoje odluke o budžetu uvrstile programsku klasifikaciju i tako ispunile svoje obaveze u procesu uvođenja programskog budžeta. „Kroz podršku članicama u sprovođenju nadležnosti ostvarene su značajne uštede za lokalne budžete. Tako je po generalnoj proceni i analizi SKGO, samo kroz izradu i preuzimanje modela lokalnih akata od strane članica SKGO, u poslednjih godinu dana ušteđeno i do 120.000 evra na nivou cele lokalne samouprave", naglasio je Perišić.

  Prema njegovim rečima, re­gistrovano je preko 20 novih infrastrukturnih lokalnih projekata, „ tako da je sada ukupan broj registrovanih projekata u SLAP bazi 91, ukupne in­vesticione vrednosti od jedne milijarde i 328 miliona evra, od kojih su 28 projekata regionalnog karaktera". Što se tiče programa EU Exchange 4, dodao je, uspešno je završena realizacija 32 projekta, a ukupna vrednost iznosila je 4,5 miliona evra.

  „SKGO je tokom 2015. organizovala više od 70 besplatnih regionalnih obuka na 14 različitih tema, kojima je prisustvovalo preko 2500 učesnika iz lokalnih samouprava. U nameri da stručno usavršavanje bude dostupno što većem broju zaposlenih u lokalnoj samoupravi organizovane su i dve obuke na daljinu, eObuke - na teme Dobra uprava i rodna ravnopravnost i Upravljanje i kontrola javnih finansija na lokalnom koje je sa uspehom završilo 675 polaznika. U više od 80 slučajeva obezbeđena je besplatna savetodavna podrška članicama zvaničnim kanalima, a pruženo je i preko 200 saveta i odgovora usmenim putem", naveo je Perišić.

  Naglasio je da je tokom ove godine SKGO započela realizaciju šest novih projekata, u oblastima - lokalni razvoj, dobra uprava i rodna ravnopravnost, energetska efikasnost, migracije, inkluzija Roma, a sa uspehom je završena realizacija devet projekata. „Trenutno SKGO sprovodi 12 donatorski podržanih programa i projekata kojima su obuhvaćene gotovo sve nadležnosti lokalnih samouprava. Takođe, tokom 2015. veliki deo aktivnosti je bio posvećen daljem jačanju položaja i prepoznavanja uloge lokalnih samouprava i SKGO u procesu EU integracija", istakao je Perišić.

  Kako je naveo, SKGO je, između ostalog, nastavila da radi na analizama uticaja procesa pristupanja EU na lokalne samouprave, pa su pripremljene analize za Poglavlje 14 o transportnoj politici i za Poglavlje 26 o kulturi. „Jačanje svesti jedinica lokalne samouprave o procesu evropskih integracija je nastavljeno kroz sprovođenje istraživanja među članstvom koje vidi podršku SKGO u oblasti EU integracija kao značajnu i adekvatnu", istakao je Perišić.

  Što se tiče planova SKGO u 2016, Perišić je rekao da će biti nastavljeno aktivno učestvovanje i podržavanje priprema zakona i strategija koje su od interesa za lokalnu samoupravu, kao i da će se nastaviti energično zastupanje interesa gradova i opština. „Posebnu podršku daćemo izradi Strategije decentralizacije koja treba da bude pripremljena sledeće godine. Ova strategija je važna za dalji razvoj lokala, približavanje javnih usluga i primenu principa supsidijarnosti, kao osnovnog principa EU i Evropske povelje o lokalnoj samoupravi. Takođe, SKGO će nastaviti da zastupa interese lokalnih vlasti u procesu pregovara o članstvu u Evropskoj uniji", istakao je Perišić.

  Kako je dodao, SKGO će posebnu pažnju posvetiti aktivnostima usmerenim na podršku implementaciji Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, koji je u skupštinskoj proceduri, kao i Strategiji stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave.

  „U okviru očekivanog, novog dvogodišnjeg projekta, u partnerstvu sa Savetom Evrope, a uz finansijsku podršku Evropske unije SKGO će kroz savetodavne usluge, instruktivne regionalne seminare, eObuku, priručnike i direktnu podršku pojedinačnim lokalnim samoupravama, pružati stručnu pomoć uspostavljanju i uspešnom funkcionisanju jedinica za upravljanje ljudskim resursima u gradovima i opštinama odnosno uspostavljanju uređenijeg službeničkog sistema. U okviru projekta biće pružena i direktna podrška uspostavljanju sistema stručnog usavršavanja zaposlenih na lokalu kroz uspostavljanje Saveta za stručno usavršavanje zaposlenih, definisanje obaveznih elemenata za programe stručnog usavršavanja i uslova koje treba da ispunjavaju izvođači programa stručnog usavršavanja, kao i započinjanje procesa akreditacije izvođača obuka i programa obuka za zaposlene u lokalnim samoupravama", naglasio je predsednik SKGO.

  On je najavio da će krajem aprila početi trogodišnji Exchange 5 program u okviru koga će se nastaviti sa pružanjem direktne podrške gradovima i opštinama u oblasti programskog i kapitalnog budžetiranja i upravljanja javnom svojinom i realizovati nova grant šema za gradove i opštine u iznosu od tri miliona. „Takođe, u toku je i inicijativa za finansijsku podršku Kraljevine Švedske u naredne četiri godine. Ovaj obimni program svoj fokus usmeriće na pitanja evropskih integracija, zaštite životne sredine, rodne ravnopravnosti, upravljanja vanrednim situacijama i unapređenja poslovnog okruženja", naveo je Perišić i dodao da će SKGO u toku sledeće godine organizovati obuke za predstavnike jedinica lokalne samouprave u evropskim organizacijama.

  I sledeće godine nastavićemo da radimo na širenju inicijative za uspostavljanje EU službenika i kancelarija na lokalu, rekao Perišić, navodeći da će se raditi i na unapređivanju učešća SKGO u pregovaračkom procesu kroz organizaciju redovnih sastanaka lokalne samouprave sa šefom Pregovaračkog tima i drugim relevantnim nacionalnim telima.

  Tokom radnog dela 43. skupštine SKGO usvojeni su sledeći dokumenti: Zapisnik sa 42. skupštine, godišnji Izveštaj o radu za 2015. godinu, Odluku o obračunu članskog doprinosa i Izveštaj Nadzornog odbora o materijalno-finansijskom poslovanju za 2014. i prvih 10 meseci 2015. godine.

  SKGO u medijima

  Predsednik SKGO-a, Zoran Perišić, rekao je prisutnima u Sava centru da se tokom 2015. Stalna konferencija gradova i opština u elektronskim medijima pojavila više od 170 puta, a napisano je i preko 860 članaka. „Sa prosečno tri medijske objave svakoga dana, mi smo jedino udruženje koje se može pohvaliti izazivanjem ovakve medijske pozornosti, što je zapravo rezultat naših ukupnih nastojanja da gradove i opštine učinimo što kvalitetnijim mestom za život naših građana", naveo je Perišić. On je dodao da će SKGO i naredne godine, kroz saradnju sa medijima raditi na podizanju vidljivosti i značaja ne samo SKGO, već i svih gradova i opština.

  Grad Niš (gradonačelnik Zoran Perišić), stari-novi predsednik

  Sa 83 glasa predstavnika lokalnih samouprava, Zoran Perišić, gradonačelnik Niša, ponovo je izabran za predsednika Stalne konferencije gradova i opština. Nakon reizbora, Perišić se prisutnima zahvalio na poverenju, navodeći značaj SKGO za lokalne samouprave. "Moramo da pronađemo način da unapredimo odnos države i lokalne samouprave", istakao je Perišić, koji se zahvalio svima koji su u prethodne dve godine radili sa njim i najavio da će u naredne dve biti kapaciteta da se svi planovi do kraja realizuju.

  Za članove Predsedništva SKGO izabrani su: Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac, Smederevska Palanka, Novi Pazar, Leskovac, Subotica, Svrljig, Zrenjanin, Kovin, Stara Pazova, Beočin, Kruševac, Užice, Aranđelovac, Vrnjačka Banja, Smederevo, Vranje, Pirot, Sokobanja, Mladenovac i Surčin.

  Novi članovi Nadzornog odbora SKGO su: Kraljevo (predsedava), Čačak, Valjevo, Crveni Krst - Niš i Trstenik.

  Izabrani su i predsednici resornih odbora SKGO, i to:

  • Odbor za ekonomski razvoj - Gradska opština Niška Banja, Niš
  • Odbor za urbanizam, izgradnju i stanovanje - Opština Kuršumlija
  • Odbor za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport - Opština Knić
  • Odbor za životnu sredinu i vanredne situacije - Opština Koceljeva
  • Odbor za komunalne delatnosti i energetiku - Gradska opština Medijana, Niš
  • Odbor za sistemska pitanja i upravu - Gradska opština Palilula, Niš
  • Odbor za finansije i javnu svojinu - Opština Kula
  • Odbor za zdravlje i socijalnu politiku - Opština Titel

  Dodeljena priznanja i zahvalnice

  Za najbolje realizovane projekte u okviru EU Exchange 4 programa, šef Delegacije EU u Srbiji Majkl Devenport uručio je nagrade predstavnicima Požarevca, Petrovca na Mlavi, Kučeva, Velike Plane, Velikog Gradišta, Golupca i Žagubice za projekat „Upravljanje imovinom - korist za sve", Bajine Bašte i Sjenice za projekat „Bez divljih deponija" i opštinama Žabari i Žagubica za projekat „Izgradnja održivih usluga, poslova i organizacije". Predstavnici Požarevca, Bajine Bašte i Žabara potom su prisutnima predstavili svoje projekte.

  Svih 85 lokalnih samouprava koje su obuhvaćene u sprovođenju EU Exchange 4, dobilo je zahvalnicu na učešću u ovom veoma uspešnom programu.

  Panel Planiranje, investicije i upravljanje javnom svojinom kao pokretači lokalnog ekonomskog razvoja

  U okviru Skupštine SKGO održan je panel na temu planiranja, investicija i upravljanja javnom svojinom kao pokretača lokalnog ekonomskog razvoja. Dragana Marković, programska ekspertkinja za oblast upravljanja imovinom SKGO, istakla je da je Stalna konferencija gradova i opština bila veoma aktivna u zastupanju interesa lokalne samouprave pri donošenju Zakona o javnoj svojini. "Upravljanje imovinom jeste posao od javnog interesa i deo upravljanja javnim finansijama", objasnila je Markovićeva. Gordana Zorić, načelnica Odeljenja za normativno-pravne poslove u Republičkom geodetskom zavodu, navela je, između ostalog, da je upisano 431.107 parcela i 274.985 hektara zemljišta, kao i 128.183 objekata na 429.794.086 metara kvadratnih.

  Pogledajte fotogaleriju >>>

  Povratak na listu

Internet prezentacija je napravljena uz podršku Evropske unije.
Stalna konferencija gradova i opština je isključivo odgovorna za sadržaj objavljen na Internet prezentaciji.
Informacije objavljene na internet prezentaciji ne predstavljaju zvaničan stav Evropske unije.

© 2019, Stalna konferencija gradova i opština Razvoj Tehnicom Solutions