SKGO Exchange 4

Kontakt

Stalna konferencija gradova i opština
Makedonska 22/VIII
11000 Beograd
SRBIJA

Telefon: 011/3223-446
Faks: 011/3221-215

Internet prezentacija je napravljena uz podršku Evropske unije.
Stalna konferencija gradova i opština je isključivo odgovorna za sadržaj objavljen na Internet prezentaciji.
Informacije objavljene na internet prezentaciji ne predstavljaju zvaničan stav Evropske unije.

© 2019, Stalna konferencija gradova i opština Razvoj Tehnicom Solutions