SKGO Exchange 4

Poziv za podnošenje projekata

EU EXCHANGE 4 Grant šema

Referentni broj: EuropeAid/134435/L/ACT/RS

 

 

Delegacija Evropske unije u Srbiji raspisuje poziv za podnošenje predloga projekata koji će doprineti postizanju strateških nacionalnih prioriteta u oblasti zaštite životne sredine, lokalnog ekonomskog razvoja i socijalne zaštite na lokalnom nivou u Republici Srbiji uz finansijsku pomoć iz Nacionalnog programa IPA 2012.
Smernice za aplikante se mogu preuzeti na sledećim internet adresama:
- Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji: www.europa.rs
- EuropeAid: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome
- Stalna konferencija gradova i opština: www.skgo.org
- Program EU Exchange: www.exchange.org.rs

Smernice za aplikante su dostupne i na sledećoj adresi:
Delegacija Evropske unije u Srbiji
Odeljenje za ugovore i finansije
Vladimira Popovica 40/V
11070 Belgrade, Serbia

Rok za dostavu  predloga projekata  je 04. jul 2013. godine (u slučaju lične dostave, rok za ponošenje  predloga projekata je istog dana, do 15: 00 časova po lokalnom vremenu).

Poštanska adresa i adresa za lično dostavljanje predloga projekta ili dostavljanje od strane privatne dostavljačke službe:

Delegacija Evropske komisije u Republici Srbiji

Odeljenje finansija i ugovora, 9. sprat

GTC Blok 19

Vladimira Popovića 40

11070 Beograd, SrbijaPlanirana je i organizacija regionalnih info dana čiji će plan biti objavljen na sledećim internet adresama:

- Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji: www.europa.rs
- EuropeAid: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome
- Stalna Konferencija gradova i opština: www.skgo.org
- Program EU Exchange: www.exchange.org.rs

 

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE

 Exchange 4 guidlines

 Exchange 4 documents for information

 Exchange 4 documents to be filled in

 

Internet prezentacija je napravljena uz podršku Evropske unije.
Stalna konferencija gradova i opština je isključivo odgovorna za sadržaj objavljen na Internet prezentaciji.
Informacije objavljene na internet prezentaciji ne predstavljaju zvaničan stav Evropske unije.

© 2019, Stalna konferencija gradova i opština Razvoj Tehnicom Solutions