SKGO Exchange 4

Opis komponente

Opšti cilj ove komponente je podrška jedinicama lokalne samouprave u uvođenju novih finansijskih propisa u oblasti programskog i kapitalnog budžetiranja, lokalnih poreskih administracija i alternativnih izvora finansiranja.

 

U okviru ove komponente programa EU Exchange 4 tim radiće na:

 

  • Implementaciji novih finansijskih propisa i modela od strane lokalnih samouprava, kao i na obezbeđivanju alata i koordinacionih mehanizama za uvođenje programskog budžetiranja, povezanog sa kapitalnim budžetiranjem, kao i upotrebe alternativnih izvora finansiranja. 

 

SKGO će u okviru ovog cilja, podržati najmanje 10 lokalnih samouprava u izradi programskih budžeta (a u okviru tih 10 lokalnih samouprava, najmanje pet biće dodatno podržano u izradi kapitalnih budžeta), dok će najmanje dve lokalne samouprave biti podržane u procesu izrade opštinskih obveznica i izdavanje, primenu modela i pilotiranje. Nastaviće se rad na distribuciji modela, priručnika i smernica razvijenih u okviru Exchange 3 i MSP IPA 2007 programa.

 

  • Unapređenju fiskalne autonomije lokalne samouprave kroz unapređenje funkcionisanja lokalnih poreskih administracija i poboljšanju institucionalnog dijaloga između lokalnog i nacionalnog nivoa vlasti, kroz podršku predstavnicima lokalne samouprave u Komisiji za finansiranje lokalne samouprave.


Realizacijom ovog cilja biće pružena direktna podrška radu lokalnih poreskih administracija i dalje unapređene aktivnosti Mreže načelnika lokalnih poreskih administracija i Koordinacionog tima. Imajući u vidu značaj Komisije za finansiranje lokalne samouprave, koja predstavlja mehanizam za institucionalizovan dijalog između centralnih i lokalnih vlasti u oblasti lokalnih finansija, u okviru ove komponente programa biće posvećena i posebna pažnja unapređenju rada ovog tela.

 

Koordinator komponente 2: Aleksandar Bućić, aleksandar.bucic@skgo.org. 

 

Internet prezentacija je napravljena uz podršku Evropske unije.
Stalna konferencija gradova i opština je isključivo odgovorna za sadržaj objavljen na Internet prezentaciji.
Informacije objavljene na internet prezentaciji ne predstavljaju zvaničan stav Evropske unije.

© 2019, Stalna konferencija gradova i opština Razvoj Tehnicom Solutions