SKGO Exchange 4

O programu Exchange 4

Lokalne samouprave igraju važnu ulogu u procesu evropskih integracija, kako u pogledu primene standarda i vrednosti sadržanih u pravnim tekovinama Evropske unije, tako i u pogledu pripreme i realizacije projekata koje finansira EU, kao i u informisanju građana o tome šta mogu da očekuju u procesu integracija i nakon pristupanja Evropskoj uniji.

 

Program EU Exchange 4 nerazdvojni je deo tekućeg procesa u okviru kojeg Evropska unija ulaže napore da poboljša upravljanje u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji, i da unapredi nivo usluga u gradovima i opštinama u cilju podsticanja lokalnog razvoja. Počev od 2004. godine, bilo je tri faze programa Exchange, a dve od njih (Exchange 1 i 3) obuhvatile su program bespovratnih sredstava namenjenih gradovima i opštinama u Srbiji.

 

Iako je u prethodnim fazama program Exchange obezbedio dragoceni doprinos naporima centralnih vlasti pružanjem podrške strateškoj promeni na lokalnom nivou, u sledećoj fazi treba napraviti korak dalje. U tom smislu EU Exchange 4 program treba da posluži kao platforma za dalje ujednačavanje i usklađivanje prioriteta nacionalnog i lokalnog nivoa vlasti. 

 

CILJ PROGRAMA
 
Opšti cilj programa je doprinos procesu strateških promena na lokalnom nivou kroz unapređenje administrativnih kapaciteta i efikasnosti pružanja usluga u jedinicama lokalne samouprave u Srbiji, u skladu sa principima reforme javne uprave, posebnim nacionalnim sektorskim politikama i praksom Evropske unije. Program je usmeren na jačanje jedinica lokalne samouprave u oblasti opštinskog planiranja, finansija i pružanja usluga, kroz tri komponente:

 

Komponenta 1: Opštinsko planiranje i SLAP IS podrška - Razvoj opštinskih planova koji su usklađeni sa nacionalnim prioritetima i uspostavljanje koherentnog mehanizma za harmonizaciju lokalnih, regionalnih i nacionalnih strategija i politika, uz podršku SLAP IS kao kvalitetne liste projekata (project pipeline). Očekivani rezultati:

 • Unapređeno akciono i sektorsko strateško planiranje,
 • Unapređenje mehanizma za usaglašavanje opštinskih strateških dokumenata sa regionalnim i nacionalnim strategijama i politikama,
 • Institucionalizacija SLAP baze podataka infrastrukturnih projekata.

 

Komponenta 2: Podrška opštinskim finansijama - Podrška efikasnom i koordinisanom sprovođenju nove finansijske regulative na lokalnom nivou, korišćenju alternativnih izvora finansiranja od strane lokalne samouprave, unapređenju finansijske autonomije i obezbeđivanju efikasnog mehanizma za dijalog između centralnog i lokalnog nivoa vlasti koji se odnosi na javne finansije. Očekivani rezultati:

 • Uvedeno programsko budžetiranje, kapitalno budžetiranje, kao i alternativni izvori finansiranja kapitalnih investicija i
 • Podržan rad lokalnih poreskih administracija (LPA); institucionalizacija dijaloga između lokalnog i centralnog nivoa - podrška Komisiji za finansiranje lokalne samouprave

 

Komponenta 3: EU Exchange 4 grant šema - Pružanje podrške opštinskim projektima u okviru grant šeme usmerenih na tri oblasti: životna sredina, lokalni ekonomski razvoj i socijalna politika, u skladu sa nacionalnim prioritetima u ovim oblastima, na osnovu kapaciteta izgrađenih kroz prethodne faze podrške i sa jakim naglaskom na informacije i razmenu iskustava, na horizontalnom i vertikalnom  nivou.

Doprinos podržanih projekata u realizaciji postavljenih ciljeva ogleda se u pokrivanju sledećih prioriteta:

 

 • Prioritet 1 - Životna sredina: Unapređenje upravljanja čvrstim otpadom na lokalnom nivou
 • Prioritet 2 - Lokalni ekonomski razvoj: Podizanje konkurentnosti domaće privrede kroz unapređenje upravljanja imovinom i olakšavanje poslovne saradnje kroz podršku poljoprivrednim zadrugama
 • Prioritet 3 - Socijalna zaštita: Uvođenje i/ili unapređenje usluga socijalne zaštite za stariju populaciju na lokalnom nivou.

 

Očekivani rezultati:

 • Realizovani kvalitetni opštinski projekti u životnoj sredini, socijalnoj politici i lokalnom - ekonomskom razvoju,
 • Postignuti efekti unapređene saradnje između republičke i lokalne administracije i unapređenje međuopštinske saradnje i
 • Širenje inovativnih pristupa, znanja i najbolje prakse kroz sprovođenje grant šeme.

 

VREDNOST PROGRAMA

Ukupna vrednost programa je 5,8 miliona evra, od toga 4,5 miliona evra je fond za gradske/opštinske projekte, a 1,3 miliona evra namenjeno je realizaciji tri komponente koje program obuhvata.

 

TRAJANJE PROGRAMA

Program traje dve godine, u periodu od maja 2013. do maja 2015. godine.

 

KORISNICI PROGRAMA

Direktan korisnik EU Exchange 4 programa je Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opština Srbije (SKGO).

Krajnji korisnici su gradovi i opštine u Srbiji i njihovi građani, koji će imati koristi od unapređenog procesa planiranja finansijskog menadžmenta i usluga koje pružaju lokalne vlasti.

 

Program finansira Evropska unija, njim rukovodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opština Srbije (SKGO).


Internet prezentacija je napravljena uz podršku Evropske unije.
Stalna konferencija gradova i opština je isključivo odgovorna za sadržaj objavljen na Internet prezentaciji.
Informacije objavljene na internet prezentaciji ne predstavljaju zvaničan stav Evropske unije.

© 2019, Stalna konferencija gradova i opština Razvoj Tehnicom Solutions